Up

基督化家庭

ch所谓家家有本难念的经,今天的信徒家庭,在俗世洪流的冲击下,也难免遇到不足为外人道的困扰与难题,而撒但更不断发动攻击,力图破坏婚姻与家庭的和谐,故重建家庭是中国教会的当前急务!本课程以圣经真理为基础,指导如何建立一个基督化的家庭,并提供生活实例、见证、个案研究等,帮助学员把真理应用在生活中。本课程可作为培训基督工人的教材,装备他们去牧养教会中的不同群体。

目录                                                                                          
第一课  一切从家庭开始 第七课  夫妻沟通之道
第二课  基督徒的婚姻观 第八课  婚姻中的磨炼与成长
第三课  离开与连合 第九课  基督徒父母
第四课  择偶的预备 第十课  基督徒儿女
第五课  从相识到相许 第十一课  基督工人之家
第六课  夫妻相爱之道 第十二课  单身、离婚及再婚
 
 
Go to top