Up

仆人的素质

sf本课程分为两个主要部分。上半部分指导我们如何在恩典的基础上,进行五种属灵操练,帮助我们与神建立更密切的关系;下半部分讲解披戴基督的原则,并指导我们如何培养出五种像基督的品德。本课程一方面帮助教会和信徒认识自己的强处,予以肯定,一方面鼓励他们对付弱点,积极操练属性。

目录                                                                                          
第一课  恩典为本 第七课  披戴基督
第二课  灵修和独处 第八课  持守贞洁
第三课  读经操练 第九课  持守谦卑
第四课  祷告操练 第十课  持守诚信
第五课  禁食操练 第十一课  持守知足
第六课  敬拜操练 第十二课  持守仁爱
 
 
Go to top